Használati feltételek

A webhely használata előtt kérjük, olvassa el az alábbi használati feltételeket. A webhely használatával Ön elfogadja az itt foglalt feltételeket a Magyar Köztársaság ide vonatkozó jogszabályaival együtt és azokat önmagára nézve kötelezőnek fogadja el. Amennyiben nem fogadja el az itt foglalt feltételeket, ne használja ezt a webhelyet.

Adatvédelmi nyilatkozat

A Pizza Casa Luigi tiszteletben tartja a Webhelyet látogató felhasználók személyes adatainak védelmét biztosító jogait. A jelen adatvédelmi nyilatkozat alapján Ön eldöntheti, hogy mely adatait adja meg a Webhelyen. A Pizza Casa Luigi az Ön, a Webhelyen megadott adatait az itt foglaltaknak megfelelően kezeli. Az Ön adatszolgáltatása minden esetben önkéntes. A Webhely kialakításakor arra törekedtünk, hogy a Webhelyen elérhető Tartalmak, termékek és szolgáltatások legnagyobb része az Ön személyes adatainak megadása nélkül is elérhetők legyenek. Jelen adatvédelmi nyilatkozat a Webhely oldalairól közvetlenül, bármikor elérhető

Jelen adatvédelmi nyilatkozat mind a személyes, mind a nem személyes adatok gyűjtésére (pl. személytől független látogatottsági statisztikák készítésére felhasznált adatok) vonatkozik.

Önnek jogában áll korlátoznia, vagy megtiltania azt, hogy a Webhelyen megadott személyes adatait a Pizza Casa Luigi felhasználhassa, rögzíthesse. Önnek jogában áll a Pizza Casa Luigi -től azt kérnie, hogy személyes adatait a Webhelyről törölje. Ezirányú kéréseit kérjük a Webhely kapcsolatfelvételi oldalon megtalálható e-mail címen, vagy az online kapcsolatfelvételi űrlapon keresztül jelezze felénk.

A Pizza Casa Luigi harmadik féllel nem osztja meg a Webhelyen keresztül önkéntesen megadott személyes információkat az adat tulajdonosának az engedélye nélkül. Kivételt képeznek ez alól a mindenkori jogi szabályozásból fakadó kötelező adatszolgáltatások (kormányzati hatóságoknak, idézésnek, bírósági végzésnek megfelelő kötelezettség, stb. esetén).

Az önkéntesen megadott adatokat, ha az adatok megadásának helyén a Webhelyen ez külön nem került meghatározásra, akkor a Pizza Casa Luigi a következőkre és csakis az itt felsoroltakra használhatja fel: a Pizza Casa Luigi hírleveleire való feliratkozás meghívására (automatikus hírlevélküldésre nem), a Pizza Casa Luigi termékeivel és szolgáltatásaival kapcsolatos promóciós célú üzenetek küldésére.

A Webhely a helyes működéshez és a szolgáltatások helyes működéséhez cookie-k használatát igényelhetik. Ezekben az esetekben amennyiben a látogató böngészőjében a cookie-k engedélyezve vannak, akkor a cookie-k használata automatikus. A cookie-k, melyeket a látogató böngészője ment le a látogató számítógépére nem tartalmaz személyes adatokat, azok csak a Webhely által felhasználható információdarabkákat tartalmazhatnak, melynek célja az, hogy a Webhely ezeken keresztül azonosítani legyen képes a látogatót, így a visszatérő látogatónak bizonyos, már a Webhelyen megadott és rögzített adatait nem kell újra megadnia. A cookie-k használata egy lehetőség a Webhely kényelmesebb böngészéséhez, a cookie-k használatát a felhasználó bármikor saját böngészőjében letilthatja. A Webhely egyes szolgáltatásai és Tartalmai ugyanakkor nem kizárt, hogy igénylik cookie-k adta lehetőségeket, így ezen szolgáltatások és Tartalmak olyan böngészőkkel, amikben a cookie-k lehetősége ki van kapcsolva, előfordulat, hogy nem lesznek elérhetők.

Az információkat biztonsága és védelme érdekében minden ésszerű intézkedést megteszünk. A Pizza Casa Luigi a hozzá eljutott személyes és nem személyes adatokat bizalmas adatként kezeli, melyekre a titoktartási kötelezettség is érvényes. Az adatokhoz való hozzáférést szigorúan korlátozzuk, hogy megelőzzük a jogosulatlan hozzáférést, az adatok megváltoztatását, illetve jogosulatlan felhasználását.

Használati feltételek, szellemi tulajdon, szerzői jog

Jelen webhelyen (a továbbiakban "Webhelyen") található szöveges, képi, audió, videó tartalmakat, szoftvereket, vagy bármilyen egyéb tartalmat (a továbbiakban "Tartalom") Ön nem jogosult lemásolni, módosítani, felhasználni, újra előállítani, előadni, nyilvánosan közzétenni, terjeszteni, vagy bármilyen más kereskedelmi céllal felhasználni. A Webhelyen található Tartalmak más webhelyen, vagy számítógépes hálózati rendszereken való használata tilos.

A Webhelyen minden olyan Tartalom, amit nem a Pizza Casa Luigi -val, mint a weboldal tulajdonosával és üzemeltetőjével üzleti kapcsolatban lévő harmadik fél (a továbbiakban "Harmadik fél") töltött fel a weboldalunkra a weboldal szolgáltatásain keresztül, vagy amelyeket a Pizza Casa Luigi nem Harmadik féltől kapott direkt a weboldalra való feltöltés céljából, a Pizza Casa Luigi szerzői jogi védelme alatt állnak, azok a Pizza Casa Luigi Kft. szellemi tulajdonát képezik. A Harmadik féltől kapott Tartalmak szerzői joga automatikusan a Harmadik felet illeti meg amennyiben erről a Harmadik fél máshogyan nem dönt.

A Harmadik féltől származó Tartalmakért, azok hitelességének, pontosságának, helyességének, teljességének, eredetiségének, forrásának tekintetében, illetve bármilyen egyéb vonatkozásban a Pizza Casa Luigi semmilyen felelősséget nem vállal. A Webhelyen található Tartalmakat Önnek jogában áll olvasni, illetve kizárólag nem kereskedelmi céllal és nem nyilvános terjesztés céljából jogában áll kinyomtatni, abból rövid kivonatot készíteni.

Az Pizza Casa Luigi logója szintén szerzői jog védelme alatt áll, azt előzetes írásbeli engedélyünk nélkül nem másolhatja le és nem használhatja fel.

A Tartalmak, vagy a Tartalmak bármely részének bármely egyéb, írásos engedély nélküli felhasználása szerzői jogi jogszabályba ütközhet. A jelen használati feltételekben rögzítetten túlmenően a Pizza Casa Luigi Kft. semmilyen egyéb jogot nem engedélyez a Webhellyel kapcsolatban beleértve a Webhelyhez automatizált eszközökkel való hozzáférést és a Webhely Tartalmainak bármely részének ilyen módon történő letöltését, vagy a weboldalon automatizált módszerekkel való keresést.

Az Pizza Casa Luigi weboldalt nem használhatja nem megfelelő céllal. Nem kerülheti meg a weboldal rendes használatának lépéseit és a weboldal biztonsági rendszerét, és semmilyen egyéb módon nem jogosult a weboldal működésének veszélyeztetésére, zavarására.

A jelen használati feltételek megsértése esetén Ön azonnal elveszti a Webhely használati jogát és minden, a Webhelyről letöltött, lemásolt Tartalom azonnali megsemmisítésére köteles. A Webhelyen található Tartalmak tekintetében a Pizza Casa Luigi Kft. minden ésszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy azok harmadik fél szellemi tulajdonjogát ne sértsék.

Regisztráció

Mind hirdetőként, mind pedig látogatóként a regisztáció ingyenes

A regisztráció a weboldal regisztráció menüpontja alatt elérhető, megfelelő űrlap kitöltésével kezdeményezhető. A regisztrációt a weblap üzemeltetője saját belátása szerint nem köteles elfogadni.

A felhasználó a regisztrációs űrlap kitöltésével kijelenti, hogy minden, a regisztrációs űrlapon megadott adata pontos és teljes.

Egy regisztráció egy felhasználóra érvényes, a belépéshez szükséges felhasználónév és jelszó párost másokkal megosztani tilos. A regisztráló kizárólagos felelősséget vállal a regisztráció során megadott adatok helyességéért, a weboldal jogszerű és tiltott eszközök nélküli használatáért, a weboldalra való belépéshez használt felhasználónév és jelszó páros titokban tartásáért.

Az Pizza Casa Luigi üzemeltetői fenntartják maguknak a jogot, hogy saját belátásuk alapján bármely felhasználót ideiglenesen, vagy véglegesen kitiltson a weboldalról. A kitiltott felhasználók e-mailben értesítést kapnak a kizárás tényéről, és ők a továbbiakban nem jogosultak a weboldal használatára, illetve más felhasználónévvel sem kísérelhetik meg újra a regisztrációt.